FREEZONE SON SES YARIŞMASI

 • “Vodafone FreeZone Son Ses” Online Müzik Yarışma Başvuru Taahütnamesi

  Bu www.acunn.com/freezonesonses internet sitesi üzerinden başvuru yapan kişi (bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.), işbu Vodafone Yarışma Başvuru Taahhütnamesi’ni onaylarak yarışmaya ilişkin tüm maddelerini kabul etmiştir. Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’nda belirtmiş olduğu bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve bilgilerin eksik ve yanlış olması dolayısıyla doğabilecek her türlü zararlardan kendisinin münferiden sorumlu olduğunu kabul etmiştir.

  Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’ndaki bilgileri, fotoğrafları ve videoları kendi rızası ile paylaştığını beyan eder. VODAFONE, Başvuru Sahibi tarafından paylaşılmış olan fotoğrafları ve videoları 3 sene boyunca ve FreeZone sosyal medya mecraları (Facebook, Youtube, instagram v.b), acunn.com, tv8 yan ekran uygulaması TV, Basın, ve Youtube Kanallarında içerik üretmek amacıyla kullanabilecektir. Başvuru Sahibi, VODAFONE’nun paylaşılmış olan fotoğrafları ve videoları kullanımı durumunda VODAFONE’dan hiçbir hak iddiası veya talepte bulunmayacağını peşinen kabul etmiştir.

  Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’nu doldururken kullanmış olduğu videoların ve fotoğrafların 3. kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmediğini kabul etmiştir. Yarışma Kayıt Formu’nda kullanılan videoların ve fotoğrafların 3. kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmesi ve söz konusu ihlal nedeniyle 3. Kişilerin VODAFONE’dan talepte bulunması halinde Başvuru Sahibi VODAFONE’un uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı her türlü zararı karşılamakla yükümlüdür.

  Başvuru Sahibi, VODAFONE’un YARIŞMA dışında televizyon, internet v.b. fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir mecradan gerçekleştireceği projeler ile ilgili bilgilerin kendilerine telefon, sms, e-mail gibi iletişim araçlarıyla bildirilmesine onay vermektedir.

  Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’nun doldurulmasının yarışmacı olmaya hak kazandığı anlamına gelmediğini ve yarışmacıları belirleme yetkisinin sadece VODAFONE’da ve VODAFONE’un yetkilendiriği 3. kişilerde olduğunu bildiğini kabul eder.

  Yarışmaya katılacak başvuru sahibinin yaşı 14- 26 yaş aralığında olmalıdır. Aksi takdirde başvurusu geçersiz sayılacaktır.

  Yarışmacı olmak isteyen 18 yaş altındaki kişilerin başvurularının velileri tarafından yapılması gerekmekte olup 18 yaş altı yarışmacı olmak isteyenlerin velisinin onayı olmaması durumunda yarışmacı olmaya hak kazansalar bile yarışmaya katılamazlar.

  Başvuru Sahipleri’nin Yarışma Kayıt Formu doldururken vermiş olduğu bilgiler VODAFONE ve yetkilendirdiği 3. kişilerin veri tabanında saklanacak olup, bunun dışındaki 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır. Resmi mercilerin talimatları, kararları ve düzenlemeleri saklıdır.

  VODAFONE yarışma formatını, şartlarını ve işbu taahhütnameyi tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Bu koşullarda bir değişiklik olması durumunda Başvuru Sahibine bilgilendirme yapılacaktır. Başvuru sahibinin değişen koşullara onay vermeme hakkı saklıdır.

  Başvurular 4 Mart’tan sonra değerlendirilip, ön eleme ile 30 kişiye indirilecektir.

  Başvuru sahiplerinin ön eleme sonucu 30 kişiye indirilme işlemi Tarık Sezer ve ekibi tarafından değerlendirilerek yapılacaktır.

  Ön elemeyi geçen 30 kişi www.acunn.com/freezonesonses websitesinde yayınlanacaktır. Başvuru belgesinde başvuru sahibinin paylaştığı iletişim bilgileri doğrultusunda başvuru sahibi ile iletişime geçilecektir. 3 gün içerisinde ulaşılamayan başvuru sahibi olduğunda, başvuru sahibinin hakkı devrolacaktır.
 • “Vodafone FreeZone Son Ses” Online Müzik Yarışma Başvuru Taahütnamesi okudum ve kabul ediyorum