ACUN MEDYA MODA PROJESİ - BAŞVURU FORMU

 • Sayın İlgili, Acunn İnternet bünyesinde gerçekleştirilecek olan "Acun Medya Moda Projesi" için Acunn.com üzerinden nitelikli kullanıcı alımı yapılacaktır. Bu kullanıcılar mevzubahis uygulama içerisinde profesyonel olarak dahil olup, seçici kurul içinde yer alma, puanlandırma ve çeşitli önceliklerden yararlanma gibi haklara sahip olacaklardır. Bu kullanıcılar uygulama içerisinde hem kendilerini, hem de Acunn İnternet'i hukuki olarak güvence altına almak için  belirli sorumluluklara sahip olacaklardır. Bu nedenlerle, nitelikli kullanıcı adayı olmak istiyorsanız, aşağıdaki taahhütnameyi inceleyerek, onaylamanızı talep ederiz.   

   

  ACUNN İNTERNET BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN "ACUN MEDYA MODA PROJESİ" İÇİN ACUNN.COM ÜZERİNDEN NİTELİKLİ KULLANICI ADAY BAŞVURU TAAHHÜTNAMESİ

   

  1. TARAFLAR

  ACUNN İNTERNET- ACUN MEDYA MODA PROJESİ (bundan sonra ACUN MEDYA MODA PROJESİ’si Proje, her ikisi Proje Sahibi olarak anılacaktır) kapsamında http://basvuru.acunn.com/ internet sayfası üzerinden başvuru yapan kişi (bundan sonra Başvuru Sahibi olarak anılacaktır ) işbu taahhütnamenin tüm maddelerini kabul etmiştir.

   

  1. TARAFLARIN YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
   1. Başvuru Sahibi, Nitelikli Kullanıcı Başvuru Formu’nda (bundan sonra Form olarak anılacaktır) belirtmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu taahhüt etmekte, bilgilerin eksik ve yanlış olması dolayısıyla halinde de doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

   

   1. Başvuru Sahibi, Formundaki bilgileri, fotoğrafları, videoları ve yorumları kendi rızası ile Proje Sahibi ile paylaşmıştır. Proje Sahibi paylaşılmış olan fotoğrafları, videoları, yorumları dilediği zaman dilediği mecra ve dilediği programda kullanabilecektir. Başvuru Sahibi paylaşmış olduğu fotoğraflar, videolar ve yorumların Proje Sahibi tarafından kullanımı durumunda Proje Sahibinden hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

   

   1. Başvuru Sahibi, formu doldururken kullanmış olduğu videoların, fotoğrafların, yorumların 3. kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmediğini kabul etmiştir. Formda kullanılan videoların, fotoğrafların ve yorumların 3. kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmesi ve Proje Sahibinin ihlaller dolayısıyla 3. Kişilere ödeme yapmak zorunda kalması durumunda Başvuru Sahibi uğrattığı bu zararı karşılamakla yükümlüdür. Ayrıca, başvuru sahibi proje sahibinin ve/veya projenin itibarına zarar verirse, proje sahibinin bu zararı talep etme hakkı da saklıdır.

   

   1. Başvuru Sahibi, Proje ile ilgili bilgilerin kendilerine bildirmiş olduğu telefon, sms, e-mail gibi iletişim araçlarıyla bildirilmesine onay vermektedir.

   

   1. Bu taahhütname aday başvurusu prosedürünün başlangıcıdır. Başvuru Sahibi, Formun doldurulması ile sadece “nitelikli kullanıcı adayı” olmaya hak kazandığını, “nitelikli kullanıcı”yı belirleme yetkisinin sadece proje sahibi yetkililerinde olduğunu bildiğini kabul eder.

   

   1. 18 yaş altı nitelikli kullanıcı adayı olmak isteyenlerin başvurularını velisinin yapması gerekmektedir. 18 yaş altı nitelikli kullanıcı adayı olmak isteyenlerin velisinin onayı olmaması durumunda nitelikli kullanıcı olmaya hak kazansalar bile nitelikli kullanıcı olarak katılamazlar.

   

   1. Başvuru Sahibinin formu doldururken vermiş olduğu bilgiler Proje sahibinin veri tabanında saklanacak olup 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır. Resmi mercilerin talimatları saklıdır.

   

   1. Proje Sahibi formatını, şartlarını ve işbu taahhütname maddelerini başvuru sahibine bildirmeden değiştirme hakkına sahiptir. Nitelikli Kullanıcı Aday Başvuru Taahhütnamesi yasal olarak Başvuru Sahibi’ni bağladığı için bu sayfa belirli aralıklarla Başvuru Sahibi tarafından ziyaret edilmelidir.

   

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEM GÖRMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKATNAME

   

  Kişisel Verilerin Korunması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Bu nedenle aşağıda yer alan yasal hususlar hakkında bilgi edinilmesini rica ederiz.

   

  1. Proje Sahibi “Veri Sorumlusu” olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak hareket etmekle yükümlüdür. Veri sorumlusu sıfatı ile; kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi, saklayacak, ancak mevzuatın izin verdiği durumlarda yine yurt içinde ve dışında mukim 3. kişilerle paylaşabilecek, sınıflandırabilecek ve Kanun’da belirtilen şekilde işleyebilecektir.

   

  b.   Kişisel verileriniz; Proje Sahibi tarafından yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir. Bu verilerinizi muhafaza ederken Kanunlara ve dürüstlük kuralına uyacağımızı ve verilerinizi doğru ve gerektiğinde güncel tutulacağını beyan ve taahhüt ederiz.

   

  c.  Proje Sahibi, kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması uyarınca ve her halükarda kanundaki istisnai hallerin dışına çıkmamak koşulu ile, faaliyetlerini yerine getirirken uymak zorunda olduğu tüm ilgili mevzuatın amaçları doğrultusunda bilgilerinizi işleyebilecektir. Kanun kapsamında muhafaza edilen verileriniz; verilerinizin işlenmesinin gerektirdiği sebepler ortadan kalktığı takdirde talebiniz doğrultusunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

   

  d.  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a uygun olarak Proje Sahibi tarafından kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına ve gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşları olan üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da tutulmasına muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

   

  1. TAAHHÜTNAMENİN YÜRÜRLÜĞÜ

  Başvuru Sahibi,  http://basvuru.acunn.com/ internet sayfası üzerinden işbu taahhütnamenin tüm maddelerini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

   

 • "ACUN MEDYA MODA PROJESİ" - Nitelikli Kullanıcı Aday Başvuru Taahhütnamesini okudum ve kabul ediyorum